Varför vi finns

 • För 30 år sedan:

  ...fanns det mesta av kompetensen på bruken. Här fanns då mer personal än idag och den totala mängden tillgänglig kompetens var mindre än idag

 • För 15 år sedan:

  ...så hade ett första paradimg-skifte skett. Mer kompetens fanns nu, som till stor del hade flyttat utanför brukets väggar och antalet anställda på bruken hade minskat. I detta första skede användes befintliga leverantörer som “gratis kompetens”. Nådde sin kulmen ca 1995 vad gäller kemiområdet...

 • Nu:

  ...som det visade sig inte var "gratis". Efter konsekvent prispress på kemikalieleverantörer under en följd av år, började dessa också minska personal. Nu sker ett nytt paradigm-skifte där leverantörerna håller med relativt begränsat med personal av typen specialister och aningens mer av hårt upptagna generalister. Totalt sett betydligt färre.

 • Samtidigt i omvärlden:

  Kunder ställer allt högre krav...Ägare och finansiärer ställer allt större krav...

  • Här finns ett vakuum, som ger sämre effektivitet. En ny aktör behövs... Oberoende kemirådgivning.
  • Mer utbildning behövs för att den personal som finns skall vara så effektiv som möjligt.