Kemikompetens till Pappers & massaindustrin : det oberoende valet

Pappers & massaindustrin har under senare år genomgått ett ekonomiskt stålbad. Detta har inneburit krav på kostnadsreduktioner. Ett krav som många gånger inneburit personalnedskärningar. Vilket i sin tur inneburit bristsituationer på både genomförande-kapacitet i olika projekt samt också kompetensbrist i vissa fall. Ofta har dessa brister lösts via extern kapacitet. Kemikalieleverantörer har tillhandahållit kunskap och service gratis.

Eller är det inte gratis ? och är råden alltid helt objektiva?

På senare år har dock kostnadspressen kommit också till kemikalieleverantörsindustrin. Även här med nedskärningar etc. Det finns anledning för både kemikalieleveratören och brukaren dvs pappers & massaindustri-företaget att tillse att rätt kemi, service och kompetens erhålls i partnerskapet till rätt kostnad. Envall Consulting bedömmer att ofta erbjuds numera enklare service, som brukaren många gånger kan tillhandahålla mer kostnadseffektivt själv, och kompetens sparas in på (eller är svårtillgänglig).

Vårt erbjudande till pappersindustrin

Envall Consulting erbjuder ett stöd grundat på många års erfarenhet, för både kemikalieleverantören och/eller papper & massa industri-företaget :

  • Översyn av kemin - här finns bevisligen stora besparingspotentialer
  • Kreativitet och erfarenhet kring kvalitetsutveckling relaterat kemi.
  • Projektledarskap i kemi-utvecklingsprojekt
  • Genomförande-kapacitet för dito
  • Avancerad trouble-shooting
  • Hjälp vid upphandling
  • Utbildning inom kemi
  • Projekt för kvalitets- och produktivitetsutveckling
  • Miljöaspekter