En bransch i förändring

SPCI-mötet 1966. På detta möte var de allra flesta deltagare på mötet endera anställda i en tillverkande koncern (papper & cellulosa), eller i någon bransch-gemensam forskningsinstitution.

SPCI-mötet 2008. Andel företag representerade på de senaste årsmötena som inte är tillverkande enheter (papper & cellulosa) är mer än dubbelt så många som de tillverkande. Antalet deltagare från dessa utgör nu >60%.

Går vi mot ett paradigm-skifte också i vår bransch?

Andra industrier såsom automotive har varit tidiga med att anamma denna utveckling. Tankesättet är här att ett litet lokalt företag har svårt att på egen hand hålla sig uppdaterad om det inte har många tentakler utåt. Nästan varannan anställd på vissa avdelningar här är av typen extern konsult.

På kemiområdet inom skogsindustrin: Är det rimligt att ha personer med erfarenhet av >30 bruks processkemi inom väggarna och skulle de i så fall bibehålla sitt perspektiv? Finns det ett värde i att ha sett och/eller gjort på annat sätt någon annanstans? Är det rimligt att ha egen personal som kan och har erfarenhet av hela kemikedjan bakåt? Finns det ett värde i detta?