Välkommen till Envall Consulting

Envall Consulting:s verksamhet har numera blivit integrerad med det helägda dotterbolaget The Packaging Greenhouse där all operativ verksamhet numera finns.

Här finns numera en betydligt större bredd och Envall Consulting:s specialistområden inom främst kemi finns förstås med.

Envall Consulting